“Sleur in je relatie, relatiedip, ontrouw, … herkenbaar?”

Een tijd geleden kwam er een koppel in mijn praktijk, ze vertelden me hoe sleur in hun relatie geleid had tot een relatiedip en uiteindelijk tot ontrouw. De laatste tijd gebruikte hij meer en meer de ‘ik moet overwerken’ smoes, iets wat hij voordien bijna nooit deed. Zo ging er bij haar een lichtje branden, en confronteerde ze hem met de feiten.

De ‘seven year itch’

Deze term uit de psychologie duidt erop dat een relatie na ongeveer 7 jaar barstjes kan gaan vertonen. Gemiddeld gaan de meeste mensen na 7 jaar vreemd. Rond die periode komen ook de meeste scheidingen voor. Onderzoeken geven echter aan dat sleur in je relatie ook kan ontstaan na 2 jaar of pas na 12 jaar. Hoe zit het met jouw relatie?

Relatiesleur-relatiedip signalen

Check hier enkele van de mogelijke signalen!

  1. Communicatie tussen jullie gaat enkel over praktische zaken en afspraken.
  2. Leven doen jullie langs elkaar heen, jullie zijn uit elkaar gegroeid.
  3. Jullie geven elkaar weinig of geen complimenten meer.
  4. Jullie waarderen elkaar niet meer.
  5. Er is geen ‘koppeltijd’ meer.
  6. Er is weinig tot geen intimiteit en seks meer.
  7. Je voelt je eenzaam in je relatie.
  8. Jullie staan niet meer op elkaars prioriteitenlijstje.
  9. Vrienden, sociale leven, sport en hobby’s krijgen steeds een prominentere plaats.

Veranderde gevoelens

Ontrouw van je partner kan diepe sporen nalaten. Je stelt je vragen bij de relatie en vraagt je af of je je partner nog wel ‘kent’. Zo gaan je gevoelens van vertrouwen naar wantrouwen, van vrijheid naar alles controleren, van samen naar heel eenzaam. Besef dat wat er was, niet meer is. Er is nu een grote vraag: gaan jullie samen verder en zo ja, hoe? Eén ding is zeker, deze beslissing moeten jullie samen nemen!

Kiezen voor elkaar

Kiezen voor elkaar betekent tijd maken voor elkaar en efforts steken in de relatie. Begin opnieuw en geef elkaar die exclusieve aandacht, leer elkaar opnieuw kennen. Trek iets mooi aan en ga net als vroeger terug daten met elkaar, trek er samen op uit om leuke dingen te doen.
Build new memories !

Therapie

Willen jullie je relatie terug opbouwen en verder ontplooien? Manieren ontdekken om elkaar terug te vinden? Lukt dit moeilijk met enkel de bovenstaande tips en hebben jullie meer nodig? In relatietherapie leer ik jullie om te gaan met ergernissen, twijfels, conflicten en trachten we een antwoord te vinden op jullie vragen. Tevens leer ik jullie dat communicatie, en vooral open en eerlijke communicatie, heel erg belangrijk is. Weet … communiceren kan je leren. Samen met jullie tracht ik een oplossingsgerichte weg uit te stippelen om zo ‘jullie doel’ te bereiken.

Sarina Verbeek